Инструкции за дезинфекция на устройствата

Милиони работници по света използват мобилни компютри, скенери, принтери и аксесоари на Honeywell в различни среди, свързани със складиране / пакетиране, търговия на дребно, транспорт и логистика, директна доставка на магазини, здравеопазване и други. Много от тези устройства се споделят от една смяна на следваща сред работниците. Силно се препоръчва организациите да приемат протоколи и процедури за рутинно почистване и дезинфекция на устройства за запазване здравето и безопасността на служителите.

Следните линкове съдържат инструкции как да бъдат дезинфектирани различните видове устройства на Honeywell, които не са предназначени за здравеопазването и нямат специализирано покритие издържащо на медицински дезинфектанти:


Мобилни компютри


Баркод скенери


Стационарни баркод принтери


Мобилни баркод принтери


Индустриални баркод принтери